Whywaste hjälper butik att minska sitt årliga svinn med 760 000 SEK


Nyligen publicerade icanyheter en stor artikel om svenska aktörer som på olika sätt arbetar för att minska matsvinnet i livsmedelsbranschen. Bland de organisationer och företag som arbetar med att bekämpa svinnproblematiken fanns Whywaste.

Vid sidan av att kort introducera "svinnaktörerna" publicerade icanyheter även ett längre reportage om Whywastes samarbete med ICA Kvantum Landvetter. Butiken har minskat sitt svinn med hela 760 000 SEK på årlig basis, bland annat genom att använda Whywastes digitala lösningar.

Martin Ekman, handlare på ICA Kvantum Landvetter berättar att Whywastes lösning ”är ett hjälpmedel som både sparar tid och pengar”. Systemet hjälper butiken att i tid identifiera vilka produkter som behöver omsättas, och ger dem möjlighet att prissänka och sälja produkterna istället för att slänga dem.

På Whywaste är vi såklart både glada och stolta att vi har kunnat bidra till att hjälpa Kvantum Landvetter att minska sitt svinn så signifikant. Samtidigt vill vi ta tillfället i akt att lyfta fram det engagemang, driv och mijlöfokus som Martin, Reine och övrig personal på Kvantum Landvetter visar.

För att minska svinnet krävs ett stort engagemang från både butikspersonal och ledarskap, något som ICA Kvantum i Landvetter har lyckats utomordentligt med. Vi på Whywaste vill gratulera er – ni gör ett fantastiskt jobb.


Artikeln finns att läsa i icanyheter nummer 17 från 2017.